Et nyutviklet og patentert utfiskingssystem for rensefisk og svimerfisk har gitt oppdrettere en enklere driftshverdag, sier Stefan Paulsen i Vøatec AS.

Utfisking av rensefisk har vært en stor utfordring for næringen og Mattilsynets innskjerpinger og krav har de siste årene ført til at flere oppdrettere har valgt å gå bort fra bruk av rensefisk. Det er likevel mange som ser gode forebyggende effekter og som har ønsker om å fortsette med rensefisk.

Lerøy Aurora er blant dem og utfordret Vøatec på lage et system som gjorde at lokalitetene deres kunne effektivt og skånsomt fiske ut rensefisken før laksen skulle slaktes eller avluses.

– Gjennom mange forsøk og lange dager på merdkanten og forskjellig protyper, var det veldig godt å lykkes, sier Paulsen. Rensefisken står jo langs notveggen i det øvre vannlaget. Vi valgte derfor å lage en trål med bevegelig tråldør mot notveggen som trakter fisken inn og bak i trålposen. Trålen trekkes rundt merden med tau, slippkroker og nokken på arbeidsbåten. Veldig enkelt og ikke minst forutsigbart. Etter fire-fem runder med tråling og et par timer med telling av fisk, så var merden i praksis tom for rensefisk.

Mer effektivt enn forventet

– Vi ble overrasket over hvor effektivt det faktisk var. Mengden fisk som ble ansamlet i trålen førte til at vi måtte tenke helt annerledes når fisken skulle ut av merd og om bord på arbeidsbåt. For å ivareta fiskevelferd og effektiv håndtering på båt, så gikk arbeidet videre med å integrere våthåv på trålen og få et mye større kar på dekk. Dette har vi nå funnet gode løsninger på, sier Paulsen.

Etter kommersialisering av utfiskingssystemet, har blant andre Rensefiskkoordinator Helge Staven i SalMar Farming en del erfaringer så langt:

– Vi har prøvd ut trålen både på laks og rognkjeks. Det er bare positive tilbakemeldinger fra de lokalitetene som har prøvd den ut. Utfiskingsgraden har økt og tidsbruken er blitt betydeligere mindre. Istedenfor å leie inn eksterne utfiskere, klarer lokalitetene å gjøre jobben selv. Uansett er også dette et håndverk som krever at en har en forståelse av hvordan laks og rognkjeks oppfører seg i merden. Dette for å få best mulig effekt av trålingen, sier Staven.

Et allsidig røkterverktøy

Gjennom vinteren 2022/2023 var det mange oppdrettere som slet med sårfisk og andre helsemessige utfordringer. Ofte var det store mengder fisk som ble rammet på kort tid og det ble krevende å få denne fisken ut av merd. Paulsen sier mange lokale oppdrettere i Senja-regionen tok kontakt.

– Det er klart når man stod i en vanskelig situasjon med mye sårfisk og syk fisk, var det verdt et forsøk på tråle også denne fisken ut med systemet vårt. Vi så fort at sår- og svimerfisk trakk ut av stimen og mot notveggen hvor trålen passerer. Etter noen runder med tråling, og uttak av noen tusen fisk, ble det et fint merdbilde etterpå. Jeg har hørt at flere kunder har fått lukket avvik fra Mattilsynet og det er jo veldig bra. Erfaringen er at dersom fisken lar seg håve ut, kan den tråles ut. Trålen har imidlertid en helt annen rekkevidde enn en håv og får ut fisk som ikke ville vært mulig ellers. Forebygging av smitte er viktig og da må man kunne ta ut den syke fisken fort. Vi tror at dette systemet blir «mainstream» røkterverktøy i fremtiden, men også i forbindelse med beredskap.

360FishSweep sårfisk

Utfisking av sårfisk. Foto: Vøatec AS

Senjabasert leverandør til hele kysten

Vøatec AS holder til på Finnsnes i Senja kommune, en av Norges største sjømatkommuner. Bak selskapet står tre menn med lang og bred erfaring med havbruk. Nærhet til næringen har vært avgjørende for å lykkes.

– Vi er en liten og ung gründerbedrift som fokuserer på å utvikle nye og bedre løsninger for en næring i vekst. Vi er helt avhengige av ha mulighet til å teste det vi gjør på merdkanten og er takknemlig for at vi har oppdrettere lokalt som lar oss holde på. Nå rigger vi oss for vekst, men skal fortsette å jobbe med flere andre spennende utviklingsprosjekter, avslutter Paulsen.

Vøatec har levert utfiskingssystemet til oppdrettere fra Austevoll i sør til Kirkenes i nord. Nå håper de at flere oppdager produktet deres, også internasjonalt.

Foto av Stefan Paulsen i produksjonslokaler på Finnsnes. Foto: Vøatec AS.

Tidlig fase: Hektiske produksjonslokaler på Finnsnes. Foto: Vøatec AS.

Del denne artikkelen på sosiale medier