360FishSweep – verdens beste utfiskings- og røkterverktøy.

Utviklet sammen med SalMar Farming og Lerøy Aurora.

360FishSweep – verdens beste utfiskings- og røkterverktøy.

Utviklet sammen med SalMar Farming og Lerøy Aurora.

Våre produkter

360FishSweep

Det patenterte røkterverktøyet 360FishSweep er utviklet sammen med SalMar Farming og Lerøy Aurora for å fiske ut rensefisk og svimerfisk på en svært effektiv, forutsigbar og skånsom måte. Systemet har på under ett år fisket ut over 1 mill rognkjeks og titalls tusen laks som har slitt med sykdom eller sår.

Vi sier at 360FishSweep er verdens beste utfiskingssystem. Med svært høy utfiskingsgrad, lite slitasje på mannskap og effektiv operasjon, er vi trygge på denne påstanden.

Det er over 70 lokaliteter i Norge, Island, Færøyene og Skottland som aktivt bruker 360FishSweep. Ta gjerne kontakt for å få referanser fra aktører som har blitt godt kjent med systemet og som bruker det aktivt.

360FishSweep merdekant

Våthåv for løft av fisk med vannstøtte

360FishSweep sårfisk

Utviklingsprosjekter

LiceSweep – neste generasjon luseforebygging

Gjennom støtte fra Innovasjon Norge har selskapet igangsatt FoU-prosjekter for å utvikle en ny forebyggende metode for lusepåslag. Prosjektet heter LiceSweep og baserer seg på å filtrere ut luselarver i merdens overflate langs notveggen. Her i evjesonen ansamles både fôrrester, søppel, tang og tare, men også et mangfold av planktoniske organismer- inkludert nauplier og kopepoditter.

LiceSweep er patentert og systemet skal høsten 2023 igjennom en biologisk verifikasjonsløp over 4 måneder i samarbeid med Salaks AS i Sør-Troms.

LiceSweep
LiceSweep ved merdekanten

Prosjektet skal avdekke mengde filtrert lus (DNA-analyser, NINA), hvordan lusenivåene i testmerd påvirkes sammenlignet med referansemerder og hvordan lyslokking på zoo-plankton kan bidra til å ta ut mest mulig av frittsvømmende organismer i merd.

Sekundært skal prosjektet gjøre vurderinger på tilvekst/appetitt og fiskehelse, samt miljøparametere som følge av renere vann i merd. Systemet vil også kunne ta ut giftige maneter som perlesnormanet og lignende.

Vøatec

Om oss

Vøatec AS er et gründerselskap for havbruksnæringen og ble etablert i 2020 med målsetninger om å utvikle nye og bedre løsninger, spesielt det som angår merdmiljø, biologi og røkting. Vi mener utviklingsprosjekter og innovasjon er nødvendig for at næringa skal fortsatt lykkes med drift i åpne merder.

Selskapet holder til på Finnsnes i Midt-Troms og produserer det meste av  produktene lokalt i Troms og har kunder langs hele kysten – fra Vestlandet til Finnmark.

Bærekraft, god fiskevelferd og trygge arbeidsoperasjoner er viktige verdier for selskapet.

Bak selskapet står Odd-Arne Korneliussen, Torje Johannessen og Stefan Paulsen – alle med bred og lang erfaring fra næringen

Odd Arne Korneliussen
Stefan Paulsen
Foto av Stefan Paulsen i produksjonslokaler på Finnsnes. Foto: Vøatec AS.

Våre kunder