Neste generasjon utfiskings- og røkterverktøy for næringen

Et nyutviklet og patentert utfiskingssystem for rensefisk og svimerfisk har gitt oppdrettere en enklere driftshverdag, sier Stefan Paulsen i Vøatec AS. Utfisking av rensefisk har vært en stor utfordring for næringen og Mattilsynets innskjerpinger og krav har de siste årene ført til at flere oppdrettere har valgt å gå bort fra bruk av rensefisk. Det [...]